Home Wiadomości 17 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

17 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

by admin
164 wyświetleń

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Do wspólnoty dołączyła wraz z 9 innymi krajami Europy: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Nasze członkostwo w UE stało się faktem na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

Była ona rezultatem długotrwałych wysiłków. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się bowiem w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Fundusze unijne pozwoliły w szybszym tempie podjąć kroki modernizacji kraju. Gdyby nie środki unijne, wiele inwestycji na terenie całego kraju, czy to na skalę gminną czy wojewódzką, nie zostałoby zrealizowanych.

0 komentarz
0

Może Cię zainteresować

skomentuj

X