Home Wiadomości 17 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

17 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

by admin
352 wejść

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Do wspólnoty dołączyła wraz z 9 innymi krajami Europy: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Nasze członkostwo w UE stało się faktem na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

Była ona rezultatem długotrwałych wysiłków. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się bowiem w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Fundusze unijne pozwoliły w szybszym tempie podjąć kroki modernizacji kraju. Gdyby nie środki unijne, wiele inwestycji na terenie całego kraju, czy to na skalę gminną czy wojewódzką, nie zostałoby zrealizowanych.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz