Home Wiadomości Sumą blisko 120 tysięcy złotych z budżetu powiatu zostaną wsparte zadania publiczne.

Sumą blisko 120 tysięcy złotych z budżetu powiatu zostaną wsparte zadania publiczne.

by admin
303 wejść

Sumą blisko 120 tysięcy złotych z budżetu powiatu zostaną wsparte zadania publiczne, które od 27 lipca do końca listopada będą realizować organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia już mogą składać swoje oferty do bełchatowskiego starostwa. Trwa także nabór ich przedstawicieli do komisji konkursowych, które wybiorą najciekawsze inicjatywy.

Zadania publiczne powiatu, które mogą być realizowane w tym roku przez organizacje pozarządowe, dotyczą pięciu obszarów:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Największą sumę na wsparcie przedsięwzięć samorząd powiatu zaplanował na upowszechnianie naszej aktywności ruchowej. Z puli 70 tysięcy złotych 30 tys. zł jest przeznaczone na – ogólnie mówiąc – wsparcie dyscypliny piłki nożnej. Po 12,5 tys. zł przeznaczono na aktywizację dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową i lekkoatletykę (piłka koszykowa – 6 tys. zł). Na organizację aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców 55+ stowarzyszenia otrzymają łącznie 4,5 tys. zł, a dla osób niepełnosprawnych – 4,5 tys. zł.

Kwota 20 tys. zł z budżetu powiatu skierowana jest na kulturę i sztukę, tj. festiwale, przeglądy, koncerty etc. oraz na działania w tym obszarze adresowane do seniorów. 10 tys. zł wesprze organizowanie imprez dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzin niewydolnych opiekuńczo, dzieci niepełnosprawnych oraz aktywizację osób starszych. Również 10 tys. zł dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Zarząd powiatu chce wesprzeć inicjatywy integrujące osoby niepełnosprawne, w tym chore onkologicznie oraz promować wśród mieszkańców działania dla zdrowia. 7 tys. zł trafi do tych stowarzyszeń, które będą organizować uroczystości obchodów rocznic, związanych z walkami o niepodległość.

Zostały określone ramy czasowe, w których wspierane przedsięwzięcia muszą być zrealizowane. Jest to kilka miesięcy: od 27 lipca do 30 listopada br. Swoje oferty stowarzyszenia mogą składać do 23 czerwca, natomiast do 10 czerwca trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych. Dokładne warunki dotyczące ofert określone są w uchwałach Zarządu Powiatu w Bełchatowie, oddzielnych dla każdego obszaru zadań publicznych. Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się pod tym linkiem. Są to ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, które wskazują, oprócz zakresu zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

źródło: Starostwo Powiatowe/A.Zawodzińska Zespół ds.Promocji

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz