Home Powiat Straż pożarna i policja otrzymała wsparcie finansowe.

Straż pożarna i policja otrzymała wsparcie finansowe.

by admin
299 wejść

Powiat regularnie wspiera policję w inicjatywach mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu. Tym razem, z budżetu powiatu, przeznaczonych zostało na ten cel 20 tysięcy złotych. Kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie godzin ponadnormatywnych, co oznacza, że na ulicach będzie więcej patroli policyjnych.

Zarząd Powiatu na mocy zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji Grzegorzem Czubakowskim w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbowy przekraczający normę ze środków finansowych samorządu terytorialnego, przeznaczył kwotę 20 tys. złotych.

Bezpieczeństwo, związane z porządkiem publicznym, bezpieczeństwo zdrowotne czy wreszcie bezpieczeństwo związane z ochroną mienia to dla samorządu powiatu sprawa priorytetowa – podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Dodatkowe patrole ponadnormatywne będą pełnić służbę w takich miejscach, gdzie na co dzień trudno dojechać ze względu na działania bieżące.

Zarząd Powiatu przekazał 30 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, w ramach porozumienia zawartego 9 września z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej ml. Bryg. Adamem Pstrokońskim.

Pieniądze zostaną przekazane na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Łodzi, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla KP PSP Bełchatów, a wykorzystane na zakup m.in sorbentów, zapór olejowych i sorbentów wodnych, które są
niezbędne przy wypadkach drogowych czy wyciekach Zarząd Powiatu co roku przekazuje środki finansowe na niezbędny sprzęt dla straży pożarnej.

Praca i poświęcenie strażaków są wciąż niedoceniane. W sytuacjach kryzysowych ratują mienie, zdrowie, niejednokrotnie są pierwsi na miejscu zdarzenia i często narażają swoje życie – podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Środki przydzielone przez Zarząd Powiatu w kwocie 30 tysięcy złotych przeznaczone są m.in. na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów, płynów neutralizujących substancji ropopochodnych oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Środki trafią do ochotniczych straży pożarnych powiatu, którą są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie powiatu co roku dochodzi do ok 200 zdarzeń, w tym: kolizji, wypadków po których niezbędne jest użycie sorbentów czy neutralizatorów. Czym dokładnie są sorbenty- tą nazwą określa się materiały sypkie i porowate różnego rodzaju, stosowane do zbierania rozlanych cieczy na drodze wchłaniania. Materiały te stosuje się w przypadku wycieków paliw i olejów silnikowych ale także szeregu innych ciekłych substancji, których nie można unieszkodliwić bezpośrednio na miejscu akcji. Pod względem miejsca stosowania sorbenty dzieli się na sorbenty stosowane na powierzchniach stałych, sorbenty stosowane na powierzchniach wód.

źródło: Starostwo Powiatowe/Marzena Rogut-Chrząszcz

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz