Home Regionalne Patrz i słuchaj.

Patrz i słuchaj.

by admin
222 wejść

Akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Na Drodze – Patrz i Słuchaj” ukierunkowaną na bezpieczeństwo pieszych oraz kierujących pojazdami i jednośladami tym razem zorganizowano na terenie Zelowa. Wszystko odbyło  się we współpracy z Burmistrzem miasta i gminy Zelów Tomaszem Jachymkiem.

16 marca 2022 roku przy targowisku miejskim pojawili się policjanci na czele z Komendantem Komisariatu Policji w Zelowie nadkom. Jackiem Karczewskim i Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego bełchatowskiej policji nadkom. Marcinem Kucnerem oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zelów Tomasz Jachymek i sekretarz Krzysztof Borowskim. Mundurowi i przedstawiciele władz samorządowych Zelowa rozdawali kamizelki oraz elementy odblaskowe pieszym i rowerzystom, którzy tego dnia pojawili się w obrębie przejścia dla pieszych przy zelowskim targowisku.

Mieszkańcy otrzymali również ulotki z informacją na temat bezpiecznych zachowań na drodze, właściwego poruszania się po drogach, zarówno przez pieszych jak i kierujących. Przypominano, że piesi muszą być świadomi zagrożeń związanych z nieostrożnym wejściem na przejście dla pieszych, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, czy przebieganiem przez jezdnię.

Kierowcy natomiast mają obowiązek obserwowania drogi i jej otoczenia, zachowana szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych, w tym zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. W czasie dzisiejszych działań zachęcano również do noszenia elementów odblaskowych, zwracano uwagę, że w wielu sytuacjach odblask noszony w odpowiedni sposób ratuje życie, bowiem sprawia, że pieszy, czy rowerzysta jest widoczny na drodze. Taka sytuacja daje kierowcy czas i możliwość właściwej rekcji w chwili zagrożenia.

Policyjne działania miały na celu uświadomić uczestników ruchu drogowego, że niezależnie od tego, czy z drogi korzystamy jako pieszy, czy też jako kierowca, to sami musimy  dbać o  bezpieczeństwo. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, widoczność na drodze, ostrożność, obserwacja otoczenia, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

źródło: KPP Bełchatów/ nadkom. Iwona Kaszewska

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz