Home Wiadomości Cześć i chwała bohaterom stycznia – odsłonięcie pomnika w Grocholicach

Cześć i chwała bohaterom stycznia – odsłonięcie pomnika w Grocholicach

by admin
418 wejść

Powstanie Styczniowe wybuchło 155 lat temu, 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Powstanie styczniowe miało charakter partyzancki i w okresie jego trwania stoczono około 1200 bitew i potyczek. Udział w nim brało ponad 200 000 ochotników.

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim, wspomaganym przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrantów.

Wg szacunków w powstaniu styczniowym zginęło ok.30 tys. powstańców, ok. 38 tys. Zostało zesłanych na Sybir.
Powstanie styczniowe kończyło okres polskich powstań narodowych doby porozbiorowej. Społeczeństwo polskie poniosło wielkie straty moralne, materialne i ludnościowe; na Polaków w zaborze pruskim i rosyjskim spadły surowe represje. Lecz dzięki swej sile i programowi społeczeństwo przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów na warunkach korzystniejszych niż w pozostałych zaborach, co przyspieszyło postęp gospodarczy i społeczny, oraz wpłynęło na wzrost ich świadomości narodowych w następnych dziesięcioleciach. Powstanie styczniowe pozostawiło trwały ślad w literaturze i sztuce polskiej, wywarło wpływ na dążenia niepodległościowych następnych pokoleń Polaków.

28 stycznia na cmentarzu w Grocholicach Prezydent Mariola Czechowskach wraz z Księdzem Ireneuszem Sikorą odsłonili pomnik upamiętniający heroiczną walkę powstańców styczniowych.

W ceremonii odsłonięcia pomnika wzięli udział samorządowcy, młodzież i mieszkańcy gminy i powiatu bełchatowskiego. W kościele parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach odbyła się uroczysta msza święta połączona z krótkim występem poetycko – wokalnym. Około godziny 11 wyruszył w stronę Kurnosa marsz ku pamięci bohaterów stycznia. Drugi tradycyjny już 18 z kolei wyruszył spod kościoła w Parznie.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz