Home Powiat PCPR kupił 9-osobowy samochód.

PCPR kupił 9-osobowy samochód.

by admin
429 wejść

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od maja realizuje projekt pn. „W RODZINIE JEST MOC”. Projekt ma na celu wsparcie rodzin zastępczych. Dzięki pozyskanym funduszom na realizację zadania PCPR kupił samochód 9-osobowy by m.in. dowozić dzieci na szkolenia i terapie. W projekcie weźmie udział co najmniej 135 osób.

Projekt, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, finansowany ze środków unijnych (1,6 mln zł) i budżetu powiatu bełchatowskiego (280 tys zł) skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wychowującej się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu, ale również do rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych. Działania realizowane w projekcie „ W RODZINIE JEST MOC” mają na celu między innymi: wsparcie psychologiczne dla rodzin, psychoterapie indywidualną dla dzieci, terapie rodzinną, konsultacje i diagnozowanie dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu, szczególnie pod kątem FASD (psychiatra, pediatra, neuropsycholog), korepetycje i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci.

Wszystkie te działania mają służyć poprawie funkcjonowania dzieci, które z różnych powodów zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Najczęściej są to dzieci z trudnymi doświadczeniami życiowymi, z problemami zdrowotnymi, wymagające szeroko rozumianej pomocy– zaznacza Dorota Pędziwiatr starosta bełchatowski. .

Celem działań jest zbudowanie silnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, tak, aby każde dziecko wymagające pieczy zastępczej znalazło miejsce w dobrze przygotowanych, świadomych swojej misji rodzinach zastępczych– podkreśla Wiesława Pędzik dyrektor PCPR w Bełchatowie

Dla celów realizacji projektu PCPR kupił 9-osobowy samochód w ramach przyznanych środków unijnych. Koszt zakupu samochodu stanowił kwotę – 97 tys zł, unijne dofinansowanie to koszt ponad 56 tys zł, a samorząd powiatu dołożył 40 tys zł. Samochód będzie wykorzystywany m.in. by dowozić dzieci z opiekunami na zajęcia, szkolenia i terapie.

źródło: Powiat Bełchatowski

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz