Home Wiadomości Bulwar Słoneczny, Północna Zielona Brama, Miejska Plaża. Nowe zielone miejsca w Bełchatowie za 3,6 mln.

Bulwar Słoneczny, Północna Zielona Brama, Miejska Plaża. Nowe zielone miejsca w Bełchatowie za 3,6 mln.

by admin
435 wejść

Tereny wzdłuż doliny rzeki Rakówki nabierają nowego kształtu. W ramach projektu „Bełchatów w zieleni” mieszkańcy zyskają nowe miejsca do spacerów, powstaną place rekreacyjne, park geologiczny i miejska plaża. Prace, które są mocno zaawansowane, powinny zakończyć się w grudniu. Na realizację tej dużej, zielonej inwestycji miasto pozyskało ponad 3,6 mln zł unijnej dotacji.

Zieleń w mieście spełnia wiele funkcji – wypoczynkową, rekreacyjną, zdrowotną i estetyczną. W znaczący sposób przyczynia się także do poprawy jakości życia w mieście oraz wpływa na charakter i wygląd ulic oraz parków. Drzewa i krzewy nie tylko usuwają dwutlenek węgla oraz produkują tlen. Ponadto zatrzymują pyły znajdujące się w powietrzu, działają jak samoodnawiający się biologiczny filtr. Dodatkowo zieleń stanowi one barierę dźwiękochłonną i wiatrochronną. Jej znaczenie dla miasta i mieszkańców jest więc nie do przecenienia.

Z tego też powodu w Bełchatowie zagospodarowanych zostanie blisko 30 ha terenów miejskich – w większości pokryte one będą zostanie roślinnością, istniejące zaś drzewostany poddane zostaną pielęgnacji. W najbliższych miesiącach 21 miejsc w dolinie rzeki Rakówki będą nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny, powstaną ścieżki spacerowe i bulwary. Mowa o projekcie „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”, w ramach którego w mieście powstanie 10 zielonych kompleksów.

Zależy nam, by mieszkańcy mogli odpoczywać i spacerować na świeżym powietrzu. Ale nasz projekt ma także walory edukacyjne. Na wszystkich terenach nim objętych znajdą się tablice zachęcające szczególnie najmłodszych do tego, aby dbać o zieleń oraz o otoczenie, które nie zawsze traktowane jest tak, jak powinno. Jestem przekonany, że ten projekt spodoba się mieszkańcom i urozmaici naszą ofertę wypoczynkową – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.

Najbardziej zaawansowane prace są obecnie na os. Olsztyńskim (między ul. Warszawską, Olsztyńską i Słoneczną), gdzie powstaje „Bulwar Słoneczny”, wzdłuż ul. Piłsudskiego (m.in. w okolicy lasku po prawej i lewej stronie) budowana jest „Północna Zielona Brama” oraz między ul. Mielczarskiego a Mickiewicza, gdzie mieścić się będzie „Miejska Plaża Budowalnych” z altanką, leżakami i stojakami na rowery. Kształtów nabierają także dwa bulwary – Jarzębinowy (przy ul. Jarzębinowej w dolinie rzeki Rakówki) oraz „Budowalnych” (od al. Włókniarzy aż do ul. Mielczarskiego). W tych miejscach usuwane są inwazyjne gatunki roślin, drzewostan jest pielęgnowany, ruszyły także nasadzenia. W najbliższym czasie montowana będzie mała architektura – m.in. ławki, altany parkowe, stojaki na rowery, huśtawki, hamaki i tablice informacyjne. Jednocześnie trwają także prace związane z wytyczeniem alejek spacerowych.


W najbliższych tygodniach prace ruszą także na kolejnych terenach. Na Binkowie modernizowany będzie skwer przy ul. Staszica oraz tereny wzdłuż rzeki, sięgające w głąb osiedla. Dziś rośnie tam samosiew, wkrótce zaś będzie tam ogród wypoczynku rodzinnego. Zagospodarowany ma być także skwer pomiędzy Diamentową i Szmaragdową, w pobliżu osiedla jednorodzinnego. Z kolei park spacerowy przy rondzie Hallera, pomiędzy ul. Armii Krajowej a Staszica, przekształcony zostanie w park geologiczny. Ma on prezentować głazy charakterystyczne dla Zagłębia Bełchatowskiego. Natomiast po drugiej stronie ronda, w miejscu niewielkiego skweru, powstanie łąka kwietna z punktem edukacji ekologicznej.


W projekcie uwzględniono także miejsce pomiędzy parkingiem przy targowisku a Rakówką. Dziś jest to obszar niezagospodarowanej i niepielęgnowanej łąki. Nowy wygląd zyskają również tereny w pobliżu Jabłoniowego Sadu – ciąg spacerowy wzdłuż rzeki i teren sportowo rekreacyjny. Zieloną otuliną boisk nazwany został teren przy ul. Staszica znajdujący się przy boiskach piłkarskich Miejskiego Centrum Sportu. Po drugiej stronie ul. Okrzei, gdzie znajdują się obiekty sportowo-rekreacyjne, wykonawcy skupią się na pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanów.


Na terenach objętych projektem „Bełchatów w zieleni” nasadzone będą drzewa dostarczające pyłku i nektaru (m.in. klon polny, czeremcha pospolita), a także rośliny do tworzenia tzw. łąki kwietnej, nawiązującej charakterem do łąk niżowych (m.in. jaskier ostry, złocień zwyczajny i chaber drakiewnik) czy konkretne gatunki do nasadzeń przy nabrzeżu (m.in. pióropusznik strusi, wiązówka błotna czy pełnik europejski).

Prace związane z realizacją projektu prowadzi firma Green-Park z Radomska. Koszt całości to blisko 5,5 mln zł, znaczną część inwestycji pokryje unijne dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem projekt powinien być gotowy jeszcze w grudniu.

Warto podkreślić, że projekt „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacji zielonych przestrzeni miasta” doceniła kapitułą międzynarodowego konkursu Eco-Miasto 2018. Bełchatów jako pierwsze miasto z województwa łódzkiego zdobył wyróżnienie w kategorii: zieleń miejska a jakość powietrza.

Można śmiało powiedzieć, że Bełchatów to zdecydowanie zielone miasto. Mamy sześć zagospodarowanych parków miejskich oraz kilka skwerów zieleni miejskiej, do czego dochodzi ciąg wzdłuż rzeki Rakówki, który pełni funkcję komunikacyjną dla pieszych oraz rowerzystów łącząc osiedla Binków, Słoneczne, Edwardów, Okrzei oraz Budowlanych z centrum miasta. Warto podkreślić, że Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których została opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu.

źródło: UM Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz