Home Wiadomości Powiat uchwalił budżet na 2020 rok. Zobacz na co przeznaczono pieniądze.

Powiat uchwalił budżet na 2020 rok. Zobacz na co przeznaczono pieniądze.

by admin
398 wejść

Budżet został uchwalony i zakłada, że w powiatowym portfelu znajdzie się blisko 131 mln zł. Wydatki zaś opiewają na kwotę 137 mln. Różnica zostanie zbilansowana przychodami z tytułu emisji obligacji.

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych, „za” przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, wstrzymało się trzech.

Najwięcej pieniędzy pochłonie oświata, na ten cel przewidzianych jest ponad 57 mln zł. Kwota ta ma pokryć m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli, a także utrzymanie i działalność szkół podległych powiatowi. Kultura fizyczna pochłonie ponad 3 mln zł, w tym jest utrzymanie, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty związane z bieżąca działalnością Powiatowego Centrum Sportu.

Ponad 9 mln zł pochłoną dotacje m.in. dla gmin i organizacji pozarządowych. Ponad 11 mln zł przeznaczonych zostanie na dotacje celowa z zakresu administracji, czyli m.in. zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, czy też wsparcie dla rodzin zastępczych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 10 mln zł., w tym znajdą się:
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 E na odcinku Kluki Grobla
-Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 E w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do miejscowości Kobyłki opracowanie dokumentacji
-Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej na 1914E poboczy w miejscowości  Mazury.

Projekt budżetu pozytywnie został zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową.

źródło: Marzena Rogut-Chrząszcz Zespół ds. Promocji Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz