Home Regionalne Gmina Zelów nie likwiduje szkoły w Bujnach Szlacheckich.

Gmina Zelów nie likwiduje szkoły w Bujnach Szlacheckich.

by admin
495 wejść

W związku ze sprzecznymi informacjami na temat przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Łobudzicach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej uważam, że każdemu mieszkańcowi naszej gminy należy się rzetelne wyjaśnienie powodów i skutków tej decyzji.

Wnikliwa analiza sytuacji finansowej gminy Zelów, w tym wydatków w poszczególnych kategoriach budżetowych wykazała, że wzrastające drastycznie koszty utrzymania szkół oraz coraz mniejsza liczba dzieci, wymuszają konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświaty na terenie naszej gminy. 

W związku z powyższym podczas sesji, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. przedłożyłem radnym uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym. Przedstawione uzasadnienie uchwały oraz argumentacja organizacyjna i finansowa przekonały radnych i 13–tu na 15-tu z nich głosowało za przyjęciem takiego rozwiązania.

Celem wyjaśnienia tej decyzji należy zaznaczyć, że roczny koszt utrzymania szkoły w Bujnach Szlacheckich wynosi średnio na rok ponad półtora miliona złotych, co powoduje, że gmina ze swojego budżetu musi dołożyć każdego roku do jej funkcjonowania około 800 tysięcy złotych. Dzięki przekształceniu szkoły w filię uda się te pieniądze przeznaczyć na inwestycje w gminie, oczywiście również w poprawę warunków nauki dzieci w pozostałych szkołach gminnych. Nie ma racjonalnych przesłanek do odkładania w czasie tej decyzji, mimo iż nie jest ona łatwa ani przyjemna i na pewno nie przynosi mi popularności. Jednak poczucie odpowiedzialność za stan finansów gminy nie pozwala mi dłużej czekać, a niestety poprzedni włodarz gminy nie czynił żadnych kroków aby tę sytuację rozwiązać, kiedy prawo oświatowe dawało jeszcze inne możliwości zmian organizacyjnych. Dochody własne gminy z roku na rok są co raz niższe, subwencja oświatowa nie wzrasta, a wręcz maleje, co wymusza racjonalizowanie wydatków w wielu dziedzinach.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że rozumiem niezadowolenie części rodziców, jednakże zmiany są konieczne, ale zapewniam, że warunki nauki dla dzieci, które kolejny rok szkolny rozpoczną w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Łobudzicach nie ulegną pogorszeniu, a nawet będą lepsze. Szkoła w Bujnach Szlacheckich boryka się z problemami lokalowymi, a przy pełnym systemie ośmiu klas w roku szkolnych 2018/2019 brakowało jednej sali lekcyjnej, gabinetu dyrektora i pomieszczenia na gabinet pielęgniarki. Na dodatkową dziesiątą salę lekcyjną został zaadoptowany pokój nauczycielski, a dyrektor szkoły pracował w bibliotece. Warunki w szkole w Łobudzicach są bardzo dobre, szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem wizyjnym. Budynek jest zadbany, sukcesywnie remontowany, docieplony, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, pracownie tematyczne, pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko trawiaste z bieżnią, boisko do koszykówki, pracownię komputerową, bibliotekę, gabinet pielęgniarki szkolnej. Nauka nadal będzie się odbywać w systemie jednozmianowymGmina zapewni bezpłatny dowóz wszystkim uczniom, a dzieci korzystające z dowozu oczekujące na autobus szkolny będą miały możliwość korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej, której praca będzie dostosowana do godzin dowozu uczniów. Należy również zaznaczyć, że obie szkoły dzieli mała odległość – jedynie 3 kilometry, więc dowóz nie zajmie dużo czasu. Nauczyciele ze szkoły w Bujnach Szlacheckich nie stracą pracy, znajdą zatrudnienie w innych gminnych placówkach oświatowych.

Szanowni Mieszkańcy, zarządzanie gminą to często podejmowanie trudnych i niepopularnych decyzji, których nie można się bać i których nie wolno unikać w nieskończoność, jak to było do tej pory w naszej gminie. Każdy włodarz jest zobowiązany do podejmowania takich działań, których celem jest skuteczny i zrównoważony rozwój dla całej miejscowości, za którą jest odpowiedzialny. Jestem przekonany, że z perspektywy lat, skutki decyzji o przekształceniu szkoły będą pozytywne dla całej gminy Zelów i wszystkich jej mieszkańców.

Burmistrz Zelowa

Tomasz Jachymek

Może Cię zainteresować