Home Polityka Sesja Rady Gminy w maseczkach ochronnych i gumowych rękawicach.

Sesja Rady Gminy w maseczkach ochronnych i gumowych rękawicach.

by admin
453 wejść

W maseczkach i rękawiczkach, z zachowaniem zalecanych odległości, bez obecności gości czy kierowników wydziałów. W zupełnie wyjątkowych warunkach odbyła się dziś nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bełchatów. Zwołano ją, gdyż konieczne było podjęcie dwóch niezbędnych i bardzo ważnych dla funkcjonowania samorządu, uchwał.
Pierwszą decyzją, którą podjęli dziś gminni radni, było niewyodrębnianie w budżecie na 2021 rok Funduszu Sołeckiego.

Wójt Konrad Koc wnioskował o podjęcie takiej właśnie uchwały i uzasadniał to koniecznością wzmacniania podstaw finansowych budżetu gminy.
Jednak o wiele ważniejszym argumentem, przemawiającym za zawieszeniem funduszu w kolejnym roku, jest konieczność przystąpienia wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska do budowy stacji uzdatniania wody na ujęciu w Parzniewicach.

Szacowany koszt takiej inwestycji to ok. 5,2 mln zł i jest ona absolutną koniecznością. Bez budowy stacji ujęcie to zostanie po prostu zamknięte i znaczna część mieszkańców naszej gminy zostanie bez wody. W tym roku wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska przygotujemy dokumentację dla tej inwestycji, w przyszłym roku muszą ruszyć prace. Nawet przy założeniu, że uda się na to przedsięwzięcie uzyskać dotację, musimy zakładać, że każdy z samorządów będzie musiał wyłożyć ok. 1,3 mln zł. Bez zawieszenia Funduszu Sołeckiego nie uda nam się wygospodarować takiej sumy w budżecie.

Ponadto musimy także przeprowadzić ważne inwestycje związane z siecią wodociągową. Jeśli zdecydujemy się na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego, po prostu nie będzie na to pieniędzy – podkreślał Wójt.

Jak podkreśla Wójt Konrad Koc, zawieszenie funduszu nie oznacza, że sołectwa nie mogą liczyć na żadne inwestycje.
W ważnych i potrzebnych sprawach nie pozostawimy sołectw w potrzebie – podkreślał Konrad Koc. Jak dodał, decyzji o Funduszu Sołeckim nie można było przełożyć na późniejszy termin, bo zgodnie z prawem uchwała z nim związana musi zostać podjęta do końca marca.
Radni Klubu „Wspólna Gmina” nie wzięli udziału w sesji. Sprzeciw wobec uchwały o niewyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego wyrazili w przesłanym oświadczeniu.

Obecni na sesji radni wskazywali, że kwestia zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest kluczowa i w związku z tym jednogłośnie zagłosowali za niewyodrębnianiem Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.
Drugą uchwałą podjętą na sesji nadzwyczajnej, były zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na 2020 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Miały one związek z zabezpieczeniem w budżecie 65 tys. zł, dzięki którym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Transportu i Usług Gminy Bełchatów można będzie zakupić recykler i zamiatarkę. 25 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla gminnej spółki, przekazała kilka tygodni temu Gmina Rząśnia.

Gmina Bełchatów zakupiła po preferencyjnych cenach destrukt od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzięki recyklerowi destrukt ten można będzie przerobić na gotową do użytku masę bitumiczną.

źródło: fp/gminabelchatow

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz