Home Regionalne Radni Gminy Bełchatów podjęli dziś uchwałę, w której pozytywnie opiniują zmianę granic Gminy Bełchatów.

Radni Gminy Bełchatów podjęli dziś uchwałę, w której pozytywnie opiniują zmianę granic Gminy Bełchatów.

by admin
249 wejść

Radni Gminy Bełchatów podjęli dziś uchwałę, w której pozytywnie opiniują zmianę granic Gminy Bełchatów, polegającą na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina.

Pozytywna opinia podjęta została 12 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym się. Podstawą dla niej były wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Bełchatów.Jak podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podjęcie przez Radę Gminy Bełchatów opinii w sprawie projektu zmiany granic, kończy procedury, które prowadziła Gmina Bełchatów w związku z wnioskiem, złożonym przez Wojewodę Łódzkiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobligowało nas do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic przez Radę Gminymówi Konrad Koc. – Podejmując uchwałę opiniującą, kończymy naszą procedurę. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces zbierania ankiet. Teraz przekażemy wyniki i uchwałę do MSWiA i możemy tylko z pokorą, ale i nadzieją oczekiwać na decyzję strony rządowej w tej sprawie – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.

źródło: UG Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz