Home Regionalne Dodatkowy nabór chętnych na instalację zestawów kolektorów słonecznych w Gminie Bełchatów.

Dodatkowy nabór chętnych na instalację zestawów kolektorów słonecznych w Gminie Bełchatów.

by admin
679 wejść

Gmina Bełchatów w związku z wyczerpaniem listy rezerwowej uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”, ogłasza dodatkowy nabór chętnych na instalację zestawów kolektorów słonecznych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy z unijną dotacją do 84% kosztów kwalifikowanych netto.

W chwili obecnej dysponujemy:

– 2 zestawami składającym się z 2 paneli oraz zbiornika o pojemności 300l. Miejsce montażu zestawu solarnego – na budynku mieszkalnym. Koszt zestawu wynosi 12.052,80zł. natomiast wpłata mieszkańca, stanowiąca wkład własny wynosi 2.713,67zł; (kwota łącznie z Vat 8%).

– 1 zestawem składającym się z 2 paneli oraz zbiornika o pojemności 300l. Miejsce montażu zestawu solarnego – na gruncie.Koszt takiego zestawu wynosi 13.726,80zł., natomiast wpłata mieszkańca, stanowiąca wkład własny wynosi 4.387,67zł. (kwota łącznie z Vat 23%).

Zainteresowani powinni jak najszybciej dostarczyć wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami. Wzór pisma można znaleźć w załączniku do zarządzenia https://bit.ly/2V4lYox .

Deklaracja z załącznikami do pobrania również w punkcie obsługi mieszkańca na parterze. Miejsce dostarczenia deklaracji – Urząd Gminy, Referat Inwestycji, pok. 44.Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą udziału w projekcie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest m.in. lokalizacja nieruchomości na terenie gminy Bełchatów, wnioskodawca musi posiadać adres zameldowania na terenie gminy Bełchatów, jak również być jej mieszkańcem oraz uregulowany stan prawny nieruchomości. O wyborze decyduje kolejność złożonych deklaracji.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 44 635-26-45 wew. 44.

źródło: UG Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz