Home Powiat Potężny zastrzyk finansowy dla regionu bełchatowskiego.

Potężny zastrzyk finansowy dla regionu bełchatowskiego.

by admin
842 wejść

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?


– Gmina Bełchatów – 1 500 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszulice Górne. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami. Istotą przedmiotowego projektu jest rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Zdzieszulice Górne mającą na celu poprawę warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno – gospodarczego terenu objętego inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi
podłączenie nowych odbiorców do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

– Gmina Bełchatów – 1 500 000,00 zł na budowę Centrum Sportu i Rekreacji – świetlicy w Emilinie wraz z wyposażeniem. Inwestycja polega na budowie nowego energooszczędnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, tj. pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, panele fotowoltaiczne. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców oraz Centrum zarządzania obiektami sportowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Bełchatów. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie gminy.

– Gmina Bełchatów – 1 000 000,00 zł na przebudowę drogi w Dobiecinie – odcinek drogi w Dobiecinie – odcinek drogi o długości ok. 950 m. Przebudowa realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, w otoczeniu którego usytuowane są budynki mieszkalne oraz pola uprawne. Droga stanowi dojazd do szkoły podstawowej oraz do infrastruktury sportowej. Ze względu na zły stan techniczny drogi planowane jest na newralgicznych odcinkach wykonanie nowej podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.
Droga ta stanowi połączenie drogi powiatowej Nr 1912E z miastem Bełchatów. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

– Gmina Rusiec – 5 000 000,00 zł na budowę przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu”.Celem inwestycji jest zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, zdrowym jaki i niepełnosprawnym. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa bazy przedszkolnej, zostaną utworzone nowe miejsca przedszkolne.

– Gmina Rusiec – 2 000 000,00 zł na termomodernizację budynku szkoły w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Ruścu, której celem jest głęboka termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ruścu. Celem bezpośrednim projektu będzie poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co zredukuje znacząco koszty ogrzewania i wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej.

– Gmina Zelów – 1 800 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych.

– Gmina Zelów – 2 000 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy Poprzecznej w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych w zakresie przebudowy w Tłuczniu.

– Gmina Zelów – 2 000 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy Leśnej w Zelowie. Zakres robót zakłada dodatkowo odtworzenie pasów drogowych w
zakresie przebudowy w Tłuczniu.

źródło: Biuro Poselskie Małgorzaty Janowskiej

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz