Home Wiadomości Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

by admin
454 wejść

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich organizują kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.


Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.


Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem i pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje. Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Stąd pomysł na kampanię informacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.


„(…) Osoby żyjące z chorobą otępienną powinni być traktowane jak równoprawni współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem. Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym, życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych. Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych. Bardzo liczymy, że nasza kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram” wpłynie na wzrost świadomości społecznej o specyfice choroby otępiennej, potrzebach chorych, przyczyni się do jak najwcześniejszego diagnozowania, poprawy dostępu do leczenia i zapewnienia chorym i ich opiekunom odpowiedniego wsparcia – oczytamy w liście, jaki do prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej wysłali organizatorzy kampanii, tj. prezes Zarządu Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński i dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Barbara Imiołczyk.

Ulotka i broszuta, które znajdują się w załącznikach poniżej artykułu, zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

Broszura-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf[ ]5837 kB
Ulotka-Alzheimer-Rozumiem-Wspieram.pdf[ ]98 kB

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz