Home Regionalne Publiczny Internet w Gminie Kleszczów

Publiczny Internet w Gminie Kleszczów

by admin
350 wejść

W 13 punktach na terenie gminy będzie możliwy bezpłatny dostęp do Internetu.

Gmina Kleszczów realizuje projekt „Publiczny Internet w Gminie Kleszczów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Osi Priorytetowej I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Wykonawcą projektu, polegającego na budowie na terenie gminy sieci hotspotów w miejscach użyteczności publicznej, jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o. Umowa podpisana z Gminą Kleszczów przewiduje wykonanie prac instalacyjnych do 29 grudnia br. Całkowita wartość projektu wynosi 64.368 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 54.712,80 zł.

Dzięki projektowi publiczne punkty dostępu do Internetu zostaną zainstalowane w ośmiu placówkach Gminnego Ośrodka Kultury (w Kleszczowie, w Łękińsku, w Wolicy, w Łuszczanowicach, w Żłobnicy, w Antoniówce, w Czyżowie, w Rogowcu) oraz w pięciu miejscach, traktowanych jako zewnętrzne punkty dostępu: siedziba Przychodni Salus (Kleszczów, ul. Osiedlowa 2), Kompleks SOLPARK (Kleszczów, ul. Sportowa 8), siedziba Urzędu Gminy w Kleszczowie (ul. Główna 47), budynek w Łuszczanowicach (ul. Turkusowa 3), zespół boisk w Łękińsku (ul. Północna 5).

Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, związanemu z brakiem dostępu do sieci internetowej. Z bezpłatnego dostępu do sieci skorzystają mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające gminę Kleszczów. Samorząd jest zobowiązany do utrzymania, serwisowania i zachowania stałej wysokiej wydajności urządzeń.

źródło: UG Kleszczów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz