Home Wiadomości Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

by admin
332 wejść

Wszystkie placówki lecznicze są do dyspozycji uchodźców z Ukrainy. To odpowiedź na potrzeby, jakie zrodziły się w związku z sytuacją na Ukrainie. Były one omawiane podczas sobotniego spotkania przedstawicieli rządu z wojewodami, marszałkami województw i samorządowcami.

Uchodźcom, którzy po 24 lutego przyjechali lub przyjadą do naszego województwa i którzy będą tego potrzebowali zostanie zapewniona opieka zdrowotna w naszych szpitalach jak i pozostałych placówkach medycznych.

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.
Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?
Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz