Home Regionalne Już jutro ruszają konsultacje społeczne w Gminie Kleszczów ws. nowego podziału administracyjnego.

Już jutro ruszają konsultacje społeczne w Gminie Kleszczów ws. nowego podziału administracyjnego.

by admin
394 wejść

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na zebrania konsultacyjne w sprawie zmiany granic Gminy Kleszczów

Wójt Gminy Kleszczów na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 2, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), §6 Uchwały Nr XLV/457/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów oraz Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów, zwołuje zebrania w poszczególnych sołectwach Gminy Kleszczów w celu zebrania opinii mieszkańców w przedmiocie wyłączenia obszaru obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów i włączenia go do Gminy Bełchatów.

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, na podstawie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie wniosku Gminy Bełchatów o wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia obszaru obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów i włączenia go do Gminy Bełchatów.
  5. Wyrażenie opinii przez mieszkańców sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/457/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczów jeżeli w pierwszym wskazanym terminie zebrania nie podpisze list obecności co najmniej 30 % uprawnionych mieszkańców sołectwa, konsultacje przeprowadzi się w tym samym dniu w drugim wskazanym terminie.

Apelujemy do Mieszkańców Gminy Kleszczów o wcześniejsze przybycie na zebrania konsultacyjne, bowiem wpisywanie uczestników na listę obecności zajmie nieco czasu.

źródło: kleszczow.pl

Może Cię zainteresować

2 komentarze

belzebub 13 stycznia 2019 - 08:03

Brawo Chojnowski!!! Taki byłeś pewien, że rozbioru nie będzie…. podobnie jak i Michał!
A tu co??? Mieszkańcy Wam podziękują….batami!!!

Reply
Ultras 29 stycznia 2019 - 01:28

Już dawno temu powinni się dzielić szczególnie z EBE i okolicami !!!!!!!!!!!!

Reply

dodaj komentarz