Home Wiadomości Będą ocieplać kolejne bloki.

Będą ocieplać kolejne bloki.

by admin
433 wejść

Blisko 30 bloków, którymi zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, przeszło termomodernizację. Inwestycje energooszczędne przeprowadzone zostały przy finansowym wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa tu kwocie rzędu 1 mln zł.

Ocieplenie budynku, poprawa jego stanu technicznego czy wymiana elewacji to przykładowe wyzwania, jakie stają przed wspólnotami mieszkaniowe. Te nierzadko trudne inwestycje wymagają wysokich nakładów pieniężnych, często przekraczających wpływy z funduszu remontowego. Spółka PGM stale analizuje techniczne, prawne i finansowe możliwości realizowania w zarządzanych przez siebie wspólnotach remontów i modernizacji.

Od 2015 roku wspólnoty mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji energoszczędnych. Z tej możliwości skorzystało 16 wspólnot pozostających w zarządzie PGM, które uzyskały dotacje na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 599 zł (299 tys. 649 zł pochodziło z dotacji WOŚiGW, natomiast 794 tys. 950 zł to premia termomodernizacyjna z BGK), co stanowi ok. 20 proc. poniesionych kosztów. Wszystkie przeprowadzone prace kosztowały 5 mln 603 tys. 380 zł.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji w 28 nieruchomościach osiągnięty został zakładany efekt ekologiczny. Oznacza to, że w budynkach m.in. przy Fabrycznej 3 i 5, Słowackiego 2 i 12, Hubala 2 czy Sienkiewicza 1zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło. Skutkuje to obniżeniem kosztów zakupu ciepła w celach grzewczych średnio o 20-30 procent, nie bez znaczenia jest także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Spółka PGM pomaga także zarządzanym przez siebie wspólnotom mieszkaniowym w ubieganiu się o dofinansowanie niektórych inwestycji z budżetu starostwa. W 2018 roku taką dotację otrzymały dwie wspólnoty na os. Żołnierzy POW (bloki nr 5 i 11). Pozyskane 40 tys. zł stanowiło ok. 50 proc. wszystkich kosztów. Prace objęły zagospodarowanie terenu wokół wspomnianych bloków – na blisko 600 m2 powstały skwery z rabatami, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, a całości dopełniły aleje żwirowe i mała architektura.

źródło: http://www.belchatow.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz