Home Wiadomości Załóż firmę i weź 23.000 złotych

Załóż firmę i weź 23.000 złotych

by admin
452 wejść

Od 1 do 15 września Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach trzech projektów aktywizacyjnych. Uprawnione osoby będą mogły starać się o przyznanie do 23 tys. zł na:

I – podjęcie działalności gospodarczej przez osoby powyżej 30 roku życia; projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób po 50. roku życia, osób długotrwale bezrobotne, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach.

II – podjęcie działalności gospodarczej przez osoby do 30. roku życia; projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET.

III – na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne na stronie www.pupbelchatow.pl. Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 44 631 40 70.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz