Home Edukacja Zabrzmiał pierwszy dzwonek. [ZDJĘCIA]

Zabrzmiał pierwszy dzwonek. [ZDJĘCIA]

by admin
445 wejść

Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie wrócili do szkół. Nowy rok 2020/21 rozpoczęło w placówkach samorządu powiatu bełchatowskiego ponad 3200 młodych osób. Z uwagi na pandemię nie było tradycyjnych uroczystości, wspólnych dla całej szkolnej społeczności. Jedynie pierwszoklasiści, zabezpieczeni maseczkami lub przyłbicami i zachowując w miarę możliwości odległości między sobą, spotkali się przez kilka minut w salach gimnastycznych.

Pierwszy dzwonek rozbrzmiał w szkołach pierwszego września, oznajmując rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21. W szkołach prowadzonych przez bełchatowskie starostwo zorganizowano wspólne powitanie dla pierwszoklasistów, natomiast uczniowie klas starszych spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

Młodzieży przekazano najistotniejsze informacje o procedurach bezpieczeństwa i profilaktyce zdrowotnej, które obowiązują w szkole w czasie pandemii. Uczniowie muszą dezynfekować ręce przy wejściu do budynku lub klas. Obowiązkowe są również maseczki, przy czym można je zdjąć w sali lekcyjnej podczas zajęć.

W szkołach administrowanych przez samorząd powiatu naukę w nowym roku pobierać będzie 3234 uczniów, w tym 689 pierwszoklasistów. Dla tych ostatnich utworzono 26 oddziałów. W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego  największą popularnością cieszy się profil biomedyczny z matematyką, dlatego powstały aż dwie klasy. W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego po 30 uczniów jest w klasach o profilu społeczno-prawnym i medycznym.

W Technikum Energetycznym w ZSP nr 1 najliczniejszą jest klasa energetyki odnawialnej, a w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim w ZSP nr 2 najwięcej młodych osób jest zainteresowanych nauką zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych. Z kolei w ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie najliczniejsza wśród klas pierwszych jest klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia.

źródło: Powiat Bełchatowski

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz