Home Polityka Spalarnia śmieci zamiast elektrowni atomowej? PGE ogłasza przetarg na budowę spalarni w Rogowcu.

Spalarnia śmieci zamiast elektrowni atomowej? PGE ogłasza przetarg na budowę spalarni w Rogowcu.

by admin
1,7K wejść

12 stycznia na stronie ted.europa.eu pojawiła się oferta przetargowa wystawiona przez PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca projektu i budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w m. Rogowiec k. Bełchatowa.

Czyżby nowy pomysł na transformacje strefy kompleksu górniczo-energetycznego? Poniżej ogłoszenie ze strony ted.europa.eu oraz link do ogłoszenia link

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów

2021/S 007-012599

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-622270)Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.

  1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Budniak
E-mail: Marta.Budniak@gkpge.pl
Tel.: +48 126209328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

Sekcja II: PrzedmiotII.

  1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa w formule „zaprojektuj i buduj” Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w m. Rogowiec k. Bełchatowa Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZI/01950/2020

II.1.2) Główny kod CPV45252300 Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie w formule „zaprojektuj i buduj” Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w m. Rogowiec k. Bełchatowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-622270

Sekcja VII:

ZmianyVII.

  1. Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji:

IV.2.2 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast: Data: 18/01/2021 Czas lokalny: 12:00 Powinno być: Data: 22/02/2021 Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

źródło: ted.europa.eu/pixabay

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Franciszek 15 stycznia 2021 - 13:56

A gdzie odpady? Przecież w odpadach to spora część tablicy Mendelejewa.

Reply

dodaj komentarz