Home Wiadomości Elektrownia Bełchatów liderem Bezpiecznej Pracy.

Elektrownia Bełchatów liderem Bezpiecznej Pracy.

by admin
340 wejść

Po raz dziewiąty Elektrownia Bełchatów, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE otrzymała tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy. Bełchatowska elektrownia uhonorowana została najwyższym wyróżnieniem za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Wyróżnienia Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej przyznawane są przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Złote, Srebrne i Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy wręczane są podczas Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Tegoroczna uroczystość odbyła się 30 listopada i wziął w niej udział Michał Banaszczyk, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Kartami liderów bezpiecznej Pracy wyróżniane są firmy i instytucje, które prowadzą szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Ściśle określone kryteria oceny dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenie wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna priorytetem jest dbałość o zdrowie i życie pracowników, stąd nasze działania, mające na celu tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Promujemy działania związane z BHP i zawsze poszukujemy takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględnią konieczność ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnią im godne warunki pracy – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy około 160 głównie dużych przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK w gronie liderów oprócz Elektrowni Bełchatów są także Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Elektrownia Bełchatów od ponad 20 lat należy do grona Liderów Bezpiecznej Pracy i ma na swoim koncie wiele wyróżnień, które są potwierdzeniem, że pracownicy największej polskiej elektrowni pracują na co dzień w bezpiecznych warunkach. Nieustannie się doskonalimy, maksymalnie eliminujemy zagrożenia, a także aktywnie popularyzujemy wśród załogi wiedzę z zakresu tworzenia prawidłowych warunków pracy – podkreśla Michał Banaszczyk, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy stanowi płaszczyznę bezpośrednich kontaktów między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

źródło: PGE GiEK S.A.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz