Home Wiadomości Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

by admin
264 wejść

Od 7 stycznia drogą elektroniczną, a od 10 stycznia w Urzędzie Miasta Bełchatowa, będzie można składać wnioski o nowy dodatek osłonowy, rekompensujący koszty ogrzewania gospodarstwa domowego i zakup energii elektrycznej. Z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy spełniać będą kryteria dochodowe. 

Od stycznia 2022 r. rusza nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał tym gospodarstwom domowym, w których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł, a w przypadku osób samotnie mieszkających 2100 zł. Jest to dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższenie kwoty dofinansowania uzależnione jest od źródła ogrzewania. Wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Muszą one być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek zgłoszenia do CEEB można zrealizować na bieżąco poprzez stronę internetową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa w obecności pracownika Wydziału Spraw Lokalowych do końca czerwca 2022 r. W przypadku nowych budynków czas na zgłoszenie zgodnie z ustawą wynosi 14 dni.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o wysokość przekroczenia. Minimalna wartość wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Co ważne, zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany wnioskodawcy, który złożył go jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/. Należy przesłać taki wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego, na adres skrytki /umbelchatow/SkrytkaESP.
  • osobiście  w Urzędzie Miasta Bełchatowa bezpośrednio u pracowników Wydziału Spraw Lokalowych.

 Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej. 

Informacje dotyczące nowego świadczenia udzielane są w magistracie pod numerem 44 733 51 05, 44 733 51 06 w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki oraz we wtorki 8:00-18:00 i w piątki 7:30-13:30.

Świadczenia przyznane na kompletne i prawidłowo złożone wnioski w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

źródło: UM Bełchatów/ KR

Wzór wniosku[ ]176 kB

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz