Home Wiadomości PGE zawarło umowę płacową ze związkami

PGE zawarło umowę płacową ze związkami

by admin
406 wejść

W spółkach z grupy PGE: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja zawarto umowy ze związkami zawodowymi. – W ocenie obu stron porozumienie jest satysfakcjonujące – zapewniono.

W przypadku PGE Obrót i PGE Dystrybucja zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisał porozumienia kończące spory zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w tych spółkach i pracodawcami.

Zarówno przedstawiciele pracowników jak i pracodawców zgodnie podkreślają, że porozumienie nie byłoby możliwe bez obustronnie okazanej elastyczności i zrozumienia dla sytuacji.

Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia pracowników zostały zaspokojone, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi finansowej spółek – podała PGE.

Porozumienia weszły w życie z dniem 21 maja 2018 r.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisał także porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi działającymi w Elektrowni Bełchatów i kopalni węgla brunatnego Bełchatów.

– Podpisane porozumienie w sprawie polityki płacowej zakończyło długotrwałe i trudne negocjacje. W ocenie obu stron porozumienie jest satysfakcjonujące. Ustalono, że polityka płacowa w 2019 r. będzie powiązana z sytuacją ekonomiczną Grupy PGE, ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak m.in. kształtowanie się ścieżek cenowych sprzedaży energii elektrycznej oraz cen zakupu uprawnień do emisji CO2 – poinformowała PGE.

28 maja 2018 r. zostało również podpisane porozumienie regulujące zasady prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy stronami. Ustalono terminy cyklicznych spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ze związkami zawodowymi porozumienia „Miedza”.

Obydwa porozumienia zabezpieczają interesy pracowników Grupy PGE, w szczególności pracowników kopalni i elektrowni w Bełchatowie oraz spółek zależnych PGE GiEK, są także przykładem skutecznie realizowanego dialogu społecznego w Grupie PGE.

W pierwszym kwartale 2018 r. Polska Grupa Energetyczna (PGE) wypracowała zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14 proc. wzrost rok do roku.

PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz