Home Wiadomości Do woja marsz.

Do woja marsz.

by admin
391 wejść

14 lutego w powiecie bełchatowskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Łączna liczba osób podlegających w tym roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim to 651- rok temu było 691.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie bełchatowskim rozpocznie się 14 lutego 2019 r. i trwać będzie do 15 marca 2019 r. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada Starosta. Jej organizacją zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich starostwa.

Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej dla powiatu bełchatowskiego przedstawia się następująco:

  • 14-27 luty Miasto Bełchatów,
  • 28 luty i 1 marzec – GMINA Bełchatów,
  • 4 marzec – Gmina KLESZCZÓW,
  • 5 marzec – Gmina Drużbice ,
  • 6 marzec – Gmina Rusiec,
  • 6, 7, 8 marzec – Gmina Szczerców.
  • 8, 11 marzec – Gmina Kluki,
  • 11, 12, 13 marzec – Miasto i Gmina Zelów,
  • 14 marzec – Kobiety ,
  • 15 marzec -osoby powracające z badań.


Dzień 14 marzec przeznaczony jest dla kobiet, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

Obowiązek stawienia się przed komisją wojskową polega na stawieniu się przed się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W czasie kwalifikacji organy te urzędują w jednym lokalu.

Ci, którzy na kwalifikację zostają wezwani po raz pierwszy, muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. Osoby, które już brały udział w KW, powinny zabrać: dokument potwierdzający tożsamość, bieżącą dokumentację medyczną z wynikami specjalistycznych badań z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz książeczkę wojskową.

informacja prasowa – Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz