Home Wiadomości MEN doceniło PGE GiEK

MEN doceniło PGE GiEK

by admin
462 wejść

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżniło dwa największe oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna: elektrownię i kopalnię Bełchatów za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa branżowego – współpracę ze szkołami oraz promocję kształcenia branżowego. Symboliczne podziękowania z rąk Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odebrali dyrektorzy oddziałów oraz przedstawiciele spółki podczas Łódzkiego Regionalnego Kongresu Zawodowego 28 marca w Kleszczowie. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Łódzki oraz Łódzki Kurator Oświaty we współpracy z MEN.

Kongres zgromadził nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, a także lokalnych przedsiębiorców. Tematem były przede wszystkim zmiany w systemie kształcenia zawodowego, a także sytuacja szkolnictwa branżowego i technicznego w regionie. Ponadto, podczas wydarzenia, swój potencjał zaprezentowały szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w regionie. W trakcie paneli dyskusyjnych omówiono m.in. korzyści dla ucznia, pracodawcy i szkoły wynikające z zaangażowania w odbudowę szkolnictwa zawodowego, czyli jeden z celów Strategii odpowiedzialnego rozwoju Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kongres był też okazją dla nagrodzenia pracodawców, którzy podjęli współpracę ze szkołami branżowymi i zaangażowali się w promocję kształcenia branżowego. Podziękowania wręczyła Marzena Machałek, sekretarz Stanu w MEN. Odebrali je Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Marek Szydłowski, dyrektor Departamentu HR PGE GiEK.

System kształcenia zawodowego powinien zostać dostosowany do potrzeb polskiej gospodarki. PGE GiEK jest potężną spółką Skarbu Państwa zatrudniającą blisko 14 tysięcy osób. Doskonale wiemy jak ważny dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania zakładu jest kapitał ludzki, dlatego również na nas spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie kształcenie przyszłej kadry. Współpraca naszej firmy ze szkołami branżowymi to nie tylko zwiększenie ich atrakcyjności poprzez zapewnienie ciekawej oferty edukacyjnej, to przede wszystkim gwarancja uzupełnienia luki pokoleniowej w naszych zakładach pracy. Aktywnie uczestniczymy w odbudowie polskiego szkolnictwa zawodowego, a wręczone podczas kongresu wyróżnienia są tego dowodem. Warto wspomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienia MEN jakie otrzymała spółka PGE GiEK za wpieranie szkolnictwa zawodowego – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W marcu br. trzy inne oddziały spółki otrzymały identyczne wyróżnienia. Podczas Dolnośląskiego Kongresu Zawodowego wręczono podziękowania dla elektrowni i kopalni Turów, natomiast podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Zawodowego nagrodzono Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Kongres w Kleszczowie, to jedno z cyklu szesnastu spotkań zorganizowanych w całej Polsce. Organizowane przez wojewodów i kuratorów oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, Regionalne Kongresy Zawodowe upowszechniają zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym. Wydarzenia dedykowane są m.in. pracodawcom reprezentującym branże, w których kształci się młodzież, dyrektorom szkół, przedstawicielom samorządów, izbom rzemieślniczym oraz wszystkim podmiotom związanym z kształceniem branżowym i technicznym. Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wejdą w życie zmiany w szkolnictwie branżowym. Dotyczyć one będą przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego oraz dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb poszczególnych branż.

Uczniowie pod skrzydłami PGE

Spółka PGE GiEK, w ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, w ubiegłym roku podjęła współpracę ze szkołami powiatu zgorzeleckiego i bełchatowskiego. W tych lokalizacjach, na mocy podpisanych porozumień powstają klasy pod patronatem PGE. Wdrażany w nich program nauczania ma na celu kształcenie w zawodach pozwalających na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach i kopalniach należących do spółki. Wkładem w odbudowę szkolnictwa zawodowego może pochwalić się również Zespół elektrowni Dolna Odra, który już w 2014 r. zawarł umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, czego efektem jest doposażenie szkolnej pracowni elektrycznej w niezbędny sprzęt, możliwość odbywania przez uczniów z klas o profilu technik elektryk praktyk w elektrowni, a także angażowanie się oddziału w promocję i organizację niektórych wydarzeń placówki.

Aktywnie uczestniczymy w dostosowaniu szkół branżowych, ich oferty edukacyjnej i programu nauczania, do określonych potrzeb. Pomagamy kształcić m.in. przyszłych techników: elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników. Oprócz odpowiedniego teoretycznego przygotowania istotne są dla nas praktyczne umiejętności uczniów. Dlatego w ramach współpracy organizujemy praktyki zawodowe przygotowujące do zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych. Ponadto zapraszamy uczniów na wizyty zawodoznawcze, a dla najlepszych fundujemy stypendia. Inwestujemy w uczniów – naszą przyszłą kadrę – dodał Marek Szydłowski, dyrektor departamentu HR PGE GiEK.

Program wspierania kształcenia zawodowego w PGE GiEK został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy podkreślić, że jego celem jest nie tylko zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ale również podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy. Wspierając lokalną społeczność w obszarze edukacyjnym, spółka PGE GiEK realizuje działania zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

PGE GiEK wspiera nie tylko szkoły zawodowe. Od lat współpracuje również z 17 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

informacja prasowa PGE GiEK

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz