Home Regionalne Program wsparcia Gminy Kleszczów dla lokalnych przedsiębiorców.

Program wsparcia Gminy Kleszczów dla lokalnych przedsiębiorców.

by admin
407 wejść

Rozmowa z wójtem gminy Sławomirem Chojnowskim przybliża naszym przedsiębiorcom główne założenia programu wsparcia firm, których sytuacja uległa pogorszeniu z powodu epidemii koronawirusa.

– Panie wójcie, w jaki sposób samorząd lokalny może pomóc przedsiębiorcom, których dotyka obecny kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa?

– Najłatwiejsze do wykorzystania będą te formy pomocy, które w ustawie nazwanej „Tarczą antykryzysową” zostały wprost jasno określone. Jest to na przykład możliwość przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości należnych za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, nie dłużej niż do 30 września oraz możliwość zwolnienia z tych podatków przez część roku. Pomoc taka dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, w których firmach w związku z epidemią pogorszyła się płynność finansowa.

– Czy każdy przedsiębiorca może otrzymać taką pomoc?

– Zgodnie z „Tarczą antykryzysową” w taki sposób samorządy mogą wspierać tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek epidemii. Trzeba pamiętać, że każda forma pomagania przedsiębiorcom musi się odbywać w ramach przepisów o dozwolonej pomocy publicznej. Ci przedsiębiorcy, którzy kiedykolwiek ubiegali się o umorzenie np. raty podatku, wiedzą ile papierów trzeba załączyć do wniosku. Na szczęście Unia Europejska w przypadku wsparcia kierowanego do firm, które ponoszą szkody z powodu epidemii zgodziła się na uproszczony sposób udzielania pomocy. Jest to duże ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy.

Projekt uchwały, który przedstawię Radzie Gminy Kleszczów, będzie dotyczył zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w drugim kwartale bieżącego roku:

  • mikroprzedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników i osiągających roczny obrót netto poniżej 2 mln euro,
  • małych przedsiębiorców, zatrudniających mniej niż 50 pracowników i wykazujących roczne obroty netto do 10 mln euro,
  • średnich przedsiębiorców tj. firmy zatrudniające do 250 pracowników i osiągające rocznie do 50 mln euro netto.

Chcę jeszcze zaznaczyć, że pomoc w formie zwolnienia podatkowego chociaż będzie pomocą publiczną, to nie będzie zaliczana do pomocy de minimis.

– Jakie będą warunki uzyskania zwolnienia z podatku?

– Jak wspominałem pomoc jest dla tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią. W projekcie uchwały ujmuję to w ten sposób, że pogorszenie płynności nastąpiło wskutek zmniejszenia obrotów (ilościowego albo wartościowego). Podatnik musi złożyć oświadczenie, za którego prawdziwość ponosi prawną odpowiedzialność, że w ciągu dwóch miesięcy roku 2020 zanotował obroty gospodarcze co najmniej o 10 proc. mniejsze niż w tych samych miesiącach roku 2019. Druga możliwość to wykazanie spadku obrotów w oparciu o dane z jednego, dowolnego miesiąca 2020 roku, ale w tym przypadku zmniejszenie obrotów musi wynieść co najmniej 20 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Bardziej szczegółowo będzie to opisane w uchwale. Zgodnie z jej projektem do wniosku trzeba będzie dołączyć tylko dwa wypełnione załączniki.

Dodam jeszcze, że warunkiem uzyskania zwolnienia jest niezaleganie z zapłatą podatku od nieruchomości do końca stycznia br.

– Przez jaki okres uprawnieni przedsiębiorcy będą zwolnieni z podatku?

– Zwolnienie będzie dotyczyć drugiego kwartału br. Objęci nim przedsiębiorcy nie będą musieli opłacać rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec. Co będzie dalej – zobaczymy.

– Czy rozważa pan jeszcze inne rodzaje wsparcia dla lokalnego biznesu w związku ze skutkami epidemii?

– Chciałbym zwolnienia z opłat czynszowych tych przedsiębiorców, którzy lokale na swoją działalność wynajmują od gminy. Zwolnienie dotyczyłoby czynszu za drugi kwartał. Grupa, która będzie mogła skorzystać z tego zwolnienia jest niewielka, nie obejmuje bowiem przedsiębiorców wynajmujących lokale na działalność od prywatnych właścicieli. Dlatego zaproponuję Radzie Gminy uchwalenie lokalnego programu pomocy społecznej, obejmującego zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, którzy na czas epidemii musieli zamknąć swoje punkty handlowe czy usługowe. Niestety taki sposób pomagania przedsiębiorcom nie ma już oparcia wprost w „Tarczy antykryzysowej”. Będziemy więc szukać innych możliwości prawnych, by w uchwale zawrzeć zapisy pozwalające objąć jakąś pomocą również tych, którzy będą tracić pracę i by służby prawne w Urzędzie Wojewódzkim nie miały do niej zastrzeżeń.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz