Home Edukacja Uczniowie ostatnich klas szkół średnich kończą szkołę. Nie wszyscy jednak ukończyli ją pozytywnie.

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich kończą szkołę. Nie wszyscy jednak ukończyli ją pozytywnie.

by admin
378 wejść

Ponad pół tysiąca uczniów kończy w kwietniu naukę w liceach i technikach prowadzonych przez samorząd powiatu bełchatowskiego. W minionym tygodniu odbyły się posiedzenia rad pedagogicznych, w których decydowano o klasyfikacji uczniów. Nauczyciele komunikowali się ze sobą zdalnie, pozostając w domach. Teraz uczniowie zgłoszą się po odbiór świadectw wg bezpiecznego schematu ustalanego przez każdą szkołę. Kolejny etap to matura, która – jak poinformowało dziś Ministerstwo Edukacji – będzie miała formę egzaminu pisemnego i rozpocznie się 8 czerwca. Nauka dla wszystkich pozostałych uczniów nadal odbywa się zdalnie. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie szkoły nadal pozostają zamknięte, a nauka odbywać sie będzie tak, jak przez ostatnie tygodnie, czyli zdalnie. Jednakże dla uczniów ostatnich klas liceów i techników w kwietniu kończy się ten etap edukacji.  W szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu bełchatowskiego, naukę kończy 545 osób. W minionym tygodniu odbyły się posiedzenia rad pedagogicznych, dotyczące klasyfikacji uczniów.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie kończy naukę 160 osób, tj. dwie klasy licealistów i sześć klas techników. W sumie dziesięciu uczniów nie uzyskało klasyfikacji, ale ma szansę na poprawki, natomiast trzy osoby mogą ewentualnie powtórzyć ostatnią klasę. W przyszłym tygodniu młodzież będzie mogła odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Dla zachowania bezpieczeństwa ustalono konkretne godziny, w których uczniowie (po dwie osoby) będą mogli wejść na teren placówki, obowiązkowo w maseczkach. Powinni mieć z sobą książki do oddania w bibliotece i dokumentację medyczną, jeśli takiej nie dostarczyli wcześniej do szkolnej pielęgniarki.

ZSP nr 2 im. R. Traugutta jest 95 tegorocznych absolwentów technikum. 6 osób nie uzyskało pozytywnej oceny i tym samym nie może otrzymać świadectwa ukończenia szkoły. Jak i kiedy będzie można odebrać dokumenty młodzież dowie się drogą SMS.

I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego naukę kończą 122 osoby, czyli pełen komplet. Wychowawcy skontaktują się indywidualnie z każdym uczniem w celu ustalenia daty i godziny odbioru świadectwa.

Z kolei w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej, przeprowadzonej na e-platformie, pozytywną opinię uzyskało 142 uczniów, jedna osoba nie otrzymała klasyfikacji, ale może powtarzać rok. Dyrekcja aktualnie opracowuje schemat i procedurę odbioru świadectw. Najprawdopodobniej będzie to w przyszłym tygodniu lub w pierwszych dniach maja. Zainteresowani uczniowie powinni śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie naukę kończy w kwietniu 26 osób, wszystkie z pozytywną klasyfikacją. Sposób odbioru dokumentów jest w trakcie ustaleń przez dyrektora szkoły.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji tegoroczne egzaminy maturalne odbędą się i potrwają od 8 do 29 czerwca. Termin dodatkowy egzaminu jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzaminy pisemne, przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. – Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin – poinformował na briefingu prasowym minister Dariusz Piontkowski.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy – pisemny i ustny z języka ojczystego.

Minister na briefingu prasowym przekazał, że dodatkowy egzamin maturalny dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym, powinien odbyć się na początku lipca.

– Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci, którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września; wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września – poinformował minister.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

źródło: Powiat Bełchatowski

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz