Home Sport GKS Bełchatów bez Rady Nadzorczej

GKS Bełchatów bez Rady Nadzorczej

by admin
433 wejść

W czwartek16 lipca, zgodnie z § 16, pkt. 10 statutu, wszyscy trzej członkowie Rady Nadzorczej GKS „Bełchatów” S.A. złożyli rezygnację z piastowanych stanowisk. Podczas tego ostatniego posiedzenia RN podjęła jednogłośnie uchwałę zezwalającą Zarządowi Klubu na powołanie Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia Członków Rady Nadzorczej:

Przez okres dwóch lat, działając społecznie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, Rada Nadzorcza działała w dobrym interesie naszego Klubu, zachowując pełną transparentność i uczciwość. W tym to okresie, poprzez swoje rekomendacje, wpłynęła na redukcję stanowisk administracyjnych i cięcia kosztów w obszarach, które generowały i powiększały stratę GKS Bełchatów S.A. Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na podjęcie kolejnych zobowiązań, które miały zostać zaciągnięte na wypłaty systemu premiowego w sezonie 2018/2020. W końcu to właśnie Rada Nadzorcza zarekomendowała taki system premiowy, który uzależniał  wysokość ich wypłat od dwóch czynników: awansu do Fortuna I Ligi oraz uzyskania najlepszego miejsca w Pro Junior System. Konsekwencją podjętej przez drużynę walki był awans do Fortuna I Ligi oraz nagroda pieniężna z PZPN w kwocie 1,1 mln zł. Rada Nadzorcza starała się dwukrotnie zwiększyć swój skład o przedstawicieli naszych kibiców oraz rodziców adeptów juniorskich grup piłkarskich. W grudniu 2019 r. wnioskowano o spotkanie z Akcjonariuszami GKS Bełchatów S.A., jednak brak reakcji spowodował, że zawnioskowano o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym poinformowano o sytuacji w Klubie oraz działaniach Zarządu i podległych mu współpracowników. Rada Nadzorcza zawsze była otwarta na rozmowy czy to z Radą I drużyny, jej poszczególnymi zawodnikami, rodzicami grup młodzieżowych czy też tymi, którym na sercu leży dobro Klubu.

Co istotne, przeprowadzone badania audytowe potwierdziły, iż Rada Nadzorcza swoje obowiązki wypełniała z należytą starannością i dbałością o dobro Górniczego Klubu Sportowego, a konsekwencją tego były uzyskane przez członków Rady Nadzorczej absolutoria od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym, podczas ostatniego posiedzenia, Rada Nadzorcza GKS Bełchatów S.A. podjęła jednogłośnie uchwałę zezwalającą Zarządowi Klubu na powołanie Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Dziś kolegialnie podjęliśmy decyzję, iż nasza misja dobiegła końca. W poczuciu dobrze wykonanego obowiązku ustępujemy miejsca w Radzie Nadzorczej GKS Bełchatów S.A. dziękując wszystkim kibicom, pracownikom Klubu, rodzicom grup młodzieżowych, trenerom oraz zawodnikom I drużyny„.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz