Home Wideo Zagłosuj na powiatowe projekty w budżecie obywatelskim.

Zagłosuj na powiatowe projekty w budżecie obywatelskim.

by admin
526 wejść

Mieszkańcy województwa łódzkiego zdecydują, które przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego WŁ „Łódzkie na plus”. Można głosować tylko jeden raz wybierając jedno zadanie wojewódzkie i jedno zadanie dla swojego powiatu. Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą wybierać wśród siedmiu inicjatyw, które dotyczą stricte naszego rejonu. Głosowanie trwa od 7 do 18 września.

Projekty dotyczące powiatu bełchatowskiego to:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 485 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zawadach, łączącego Dobrzelów i Bełchatów (480 000 zł) Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Zawady. Odcinek o długości ok. 380 m (od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1923, łączącą ciągiem pieszo-rowerowym Zawady z Dobrzelowem). Zadanie będzie wymagało również przebudowy ok. 100 m istniejącego chodnika. Z utworzonej infrastruktury będą korzystać mieszkańcy zarówno Zawad (580 osób), jak również Kałdun (291 osób) i Dobrzelowa (458 osób) oraz handlowcy i kupcy „Mojego Rynku w Zawadach”, a także mieszkańcy województwa łódzkiego, pokonujący drogę do pracy relacji Bełchatów-Łódź oraz Zawady-Wieluń i Zawady-Piotrków Trybunalski i odwrotnie. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bełchatów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 485 poprawi bezpieczeństwo mieszkańców regionu i użytkowników drogi.

2. Bezpieczny Bełchatów! (500 000 zł) Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej 484 na terenie Bełchatowa (ul. Czapliniecka i ul. Wojska Polskiego). Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wyposażenie wybranych przejść w system detekcji ruchu pieszych powiązanych z aktywnym oznakowaniem.

3. Kulturalny powiat bełchatowski (40 000 zł) Zadanie ma na celu zorganizowanie działań o charakterze kulturalnym: warsztaty muzyczno-instrumentalno-artystyczne, koncert polskich piosenek oraz pieśni patriotycznych, wycieczka historyczna do miejsc pamięci na terenie województwa łódzkiego. Zadanie to pozwoli sukcesywnie integrować środowisko powiatu bełchatowskiego oraz pozwoli rozwijać się muzycznie uzdolnionym dzieciom, młodzieży i dorosłym, a także prezentować uzdolnienia muzyczno-artystyczne przed publicznością. Dodatkowo zakup instrumentu i akcesoriów muzycznych pozwoli zadbać o jakość oprawy muzycznej zadań.

4. Nowe wyzwania – nowe możliwości – upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej za pomocą biblioterapii (40 000 zł) Projekt do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie, ma na celu upowszechnianie kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej. Formą realizacji będą działania terapeutyczne dla czytelników biblioteki – seniorów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. „Nowe wyzwania” odnoszą się do sfery działań bibliotecznych, w których zauważalny jest niedostatek oferty dla seniorów. Inicjatywa zakłada przeszkolenie bibliotekarza na kursie biblioterapeutycznym, stworzenie kącika przyjaznego realizacji projektu (w lokalu biblioteki), opracowanie harmonogramu działań biblioterapeutycznych, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami beneficjentów, zakup wydawnictw we wszystkich formatach – książek tradycyjnych, audiobooków, ebooków na temat historii województwa łódzkiego i kultywowania pamięci historycznej, opracowanie publikacji „Literatura o regionie pomocna w działaniach biblioterapeutycznych” i opublikowanie go na łamach czasopisma regionalnego.

5. Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci. (15 000 zł) Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla grup do 15 osób w cyklach do 10 spotkań na grupę po godzinie na jedne zajęcia. Zajęcia obejmą 10 takich grup. Dodatkowo przekazanie ulotek dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat wad postawy oraz podstawowych zasad zdrowego trybu życia, żywienia i tworzenia zbilansowanej diety dla dzieci. Zajęcia rehabilitacyjne odbywałyby się w przedszkolach publicznych na terenie powiatu bełchatowskiego. Zadanie ma na celu wykrycie oraz zmniejszenie wad postawy dzieci oraz zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców na temat prawidłowych zasad odżywiania. Potrzeba ta wynika z rosnącej ilości dzieci z wadami postawy. Rzetelna edukacja i zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z tego stanu rzeczy może pomóc zahamować ten proces.

6. Gdzie historii można dotknąć poprzez zachowane zabytki… Cykl wycieczek po powiecie bełchatowskim. (40 000 zł) Projekt zakłada cykl wycieczek w różne miejsca zlokalizowane w powiecie bełchatowskim. Niejednokrotnie będą to miejsca wymagające skupienia, wczucia, odkrycia ich tajemnic, zagadek, ciekawostek, miejsca pomijane, ale zawsze ciekawe i świadczące o pięknie i różnorodności naszego dziedzictwa kulturowego oraz przybliżające jak najpełniejszy obraz historii regionu bełchatowskiego. Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, głównie seniorzy (wycieczki autobusowe) i osoby dorosłe (wycieczki rowerowe). Przewidzianych jest 6 wycieczek autokarowych i 2 wycieczki rowerowe. Uczestniczyć w każdej z nich będzie po 50 osób. Zakłada się, że w spacerze po Bełchatowie weźmie udział około 100 osób.

7. Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży. (10 990 zł) Mistrzostwa zorganizowane zostaną w formie 3 turniejów w 3 kategoriach wiekowych. Turnieje rozegrane zostaną na miejskim kompleksie kortów tenisowych w maju, czerwcu i wrześniu. Mistrzami powiatu zostaną uczestnicy, którzy w swoich kategoriach zgromadzą po 3 turniejach najwięcej punktów. Celem zadania jest rozpowszechnienie dyscypliny sportowej, jaką jest tenis ziemny. Propagowanie i utrwalanie masowej kultury fizycznej i rekreacji – dzieci i młodzieży. Zaszczepienie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Mieszkańcy wszystkich powiatów mogą wybrać także tylko jedno zadanie wojewódzkie. Na liście są 34 przedsięwzięcia. Jedno z nich ma związek z naszym powiatem i dotyczy bełchatowskiego szpitala.

Zintegrowany system usprawniający rejestracje pacjentów do poradni specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie (499 995 zł). Beneficjentami zadania są przede wszystkim mieszkańcy miasta, gminy i powiatu bełchatowskiego, zamieszkałego przez 112 997 osób (dane z Urzędu Statystycznego w Łodzi na 2018 rok) oraz mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy chętnie korzystają z usług poradni specjalistycznych bełchatowskiej lecznicy.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania dokonują mieszkańcy województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Kartę do głosowania należy wypełnić w specjalnym generatorze, następnie ją wydrukować, podpisać i wrzucić do urny. Na terenie naszego powiatu urny znajdują się w:

  • Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Czaplinieckiej 96
  • Biurze Powiatowym ARiMR przy ul. 1 Maja 9.

link do głosowania

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz