Home Edukacja Kosmiczna wiedza w “Energolu”.

Kosmiczna wiedza w “Energolu”.

by admin
789 wejść

Uczniowie popularnego „Energetyka” będą mieli możliwość uczestnictwa w ciekawym projekcie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przystąpił do projektu „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP nr 1 w Bełchatowie” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, opiewa na kwotę blisko 1,5 mln zł.

Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w ZSP nr 1 w Bełchatowie to 1.435.483, 20 zł , wkład własny wynosi 143.548,32 zł czyli 10%. Kursami i szkoleniami objęci zostaną uczniowie uczący się w III i IV klasie Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie w zawodach technik: elektronik, elektryk, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pojazdów samochodowych.
W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały:
– staże zawodowe,
– specjalistyczne szkolenia IPC – zaawansowane metody lutowania i naprawy pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej, które będą potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ukończenia szkolenia IPC-7711/7721 – Certified IPC Specialist oraz imienny certyfikat MEN,
– kursy zawodowy SEP (zakończone egzaminem SEP) przeznaczone dla osiemdziesięciu uczniów i dwóch nauczycieli (tylko szkolenie IPC).

Rekrutacja na szkolenia oraz staże odbędą się na terenie szkoły. Każdy uczeń wypracuje obowiązkowo 150 godzin stażu zawodowego, za który otrzyma stypendium. Nadmienić należy, iż specjalistyczne szkolenie IPC z metody lutowania i naprawy pakietów elektrycznych wraz z komponentem dla pakietów elektrycznych działających w przestrzeni kosmicznej zostaną zlecone profesjonalnej firmie, będącej Autoryzowanym Centrum Szkoleniowych IPC, Autoryzowanym Centrum Szkolenia PACE oraz instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru, natomiast trenerzy powinni posiadać najwyższą licencję Master IPC Trainer lub licencję certyfikowanego trenera, jak również certyfikaty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Ponadto placówka Powiatu Bełchatowskiego zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy, dydaktyczny, diagnostyczny oraz pomiarowy oraz wyposażanie dodatkowe na ogólną kwotę: 575 972,00 zł, które będzie służyć uczniom tej szkoły w kolejnych latach i z pewnością podniesie poziom ich nauczania.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz