Home Edukacja PGE podpisało umowę z nową szkołą.

PGE podpisało umowę z nową szkołą.

by admin
540 wejść

PGE GiEK i Ministerstwo Edukacji Narodowej: w trosce o szkolnictwo zawodowe w Polsce

  • Wybrane klasy technikum z Gorzowa Wielkopolskiego będą kształciły uczniów w zawodach spójnych z profilem działalności spółki PGE GiEK. W technikum utworzone zostaną klasy pod patronatem PGE.
  • Jest to już kolejny region Polski, w którym spółka PGE GiEK podpisała porozumienia utworzenia klas patronackich. W tym roku, klasy patronackie PGE powstaną również w powiecie zgorzeleckim i bełchatowskim. Obejmują one szkoły kształcące w zawodach właściwych dla branży elektroenergetycznej, co znacząco ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej.
  • Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Klasy patronackie powstaną w Zespole Szkół Energetycznych w Gorzowie Wlkp. Programem objęte zostaną wybrane klasy, w których uczniowie będą kształcić się w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk. Porozumienie w tej sprawie podpisali  21 maja przedstawiciele władz PGE, dyrektor placówki oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, kładąc nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu – podkreślała Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – MEN jest dobrze przygotowane na przeprowadzenie tej reformy. Naszym celem jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Cieszę się, że Grupa Kapitałowa PGE doskonale rozumie tę reformę i bardzo aktywnie w niej uczestniczy. Zależy nam, by pracodawcy uczestniczyli w procesie kształcenia, ponieważ dobrze przygotowani uczniowie są bardzo ważni dla rozwoju polskiej gospodarki – dodała. Zwracając się do uczniów, uczestniczących w spotkaniu, podkreślała, że zdobycie dobrego zawodu, który nie tylko gwarantuje utrzymanie, ale przynosi rozwój i jest prawdziwą pasją, jest istotą rozwoju społecznego. Odnosząc się do podpisania porozumień zaznaczyła, ze reforma jest bardzo ważna zarówno dla polskiej branży elektroenergetycznej, jak i całego polskiego przemysłu. – To jest bardzo dobry program dla rozwoju naszej ojczyzny i dobra inwestycja w młodych ludzi – przekonywała Marzena Machałek.

– Zależy nam na ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dlatego podejmujemy wspólne działania, które umożliwiają dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb branży elektroenergetycznej – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Program tworzenia klas patronackich odpowiada także na potrzeby branży górniczo-energetycznej, która dzięki dobrze edukowanym uczniom, pozyska w przyszłości wykwalifikowanych pracowników. Temu służy współdziałanie na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy – dodaje Sławomir Zawada.

Technikum w Gorzowie Wielkopolskim jest kolejną  placówką oświatową, z którą PGE GiEK podpisała porozumienie o współpracy. 15 stycznia br. dokument o utworzeniu klas patronackich PGE zawarto z dyrektorami dwóch szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego w Bogatyni, gdzie funkcjonuje kompleks górniczo – energetyczny PGE. W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni powstaną klasy, kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik. W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Klasy pod patronatem PGE powstaną także w powiecie bełchatowskim. 21 lutego porozumienie podpisano z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte zostaną wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia będą obowiązywały od roku szkolnego 2018/2019. – Spółka PGE GiEK, jako jeden z największych polskich pracodawców, czuje się odpowiedzialna za to, aby w odbudowie szkolnictwa zawodowego aktywnie uczestniczyć. Ponadto, jako lider w produkcji energii elektrycznej, kładąc ogromny nacisk na inwestowanie, chce i musi stawiać na niezwykle istotny czynnik – zasoby ludzkie. Korzyści z wdrażanego przez PGE GiEK programu jest wiele, ale co najważniejsze, są one obopólne. Klasa patronacka jest gwarancją dla szkoły zawodowej na zaistnienie na rynku edukacyjnym. Dla nas z kolei, jako pracodawców, patronat nad uczniami szkoły zawodowej daje stabilizację odnośnie wspomnianych zasobów kadrowych –podkreśla Sławomir Zawada.

PGE GiEK oprócz podjętej współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, od lat współpracuje również z 17 uczelniami wyższymi. Efektem porozumień o współpracy naukowo-technicznej są wspólne przedsięwzięcia, które służą wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni. Dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską opracowano m.in. innowacyjną metodę monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Z kolei z Politechniką Łódzką spółka prowadziła projekt badawczy z zastosowaniem materiału opatentowanego przez tę uczelnię dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery.

informacja prasowa PGE GiEK SA

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz