Home Wiadomości Grupa PGE kontynuuje przygotowania do zagospodarowania złoża Złoczew.

Grupa PGE kontynuuje przygotowania do zagospodarowania złoża Złoczew.

by admin
443 wejść

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej przekazał informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 15 maja. Zawierają one ważne informacje dotyczące złóż Złoczew i Gubin.

  • Grupa PGE kontynuuje przygotowania do zagospodarowania złoża Złoczew.
  • Decyzja o rozpoczęciu inwestycji nie będzie podejmowana w oderwaniu od wyników analizy ekonomicznej przedsięwzięcia.
  • PGE prowadzi dalej prace związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Gubin”.

PGE informuje, że jest świadoma, iż otoczenie regulacyjne i rynkowe, a w szczególności unijna polityka dekarbonizacji, nie sprzyja obecnie zagospodarowaniu nowych złóż węgla brunatnego.

Przygotowania do zagospodarowania Złoczewa

Natomiast, mając na uwadze strategiczne znaczenie Kompleksu Paliwowo-Energetycznego Bełchatów dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, Grupa PGE kontynuuje przygotowania do zagospodarowania złoża Złoczew. Działania PGE ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie koncesji na zagospodarowanie złoża Złoczew jako umożliwiającego potencjalną działalność Elektrowni Bełchatów po wyczerpaniu obecnych złóż.

Spółka dodaje, że samo uzyskanie koncesji nie jest tożsame z rozpoczęciem realizacji tej inwestycji, jednej z trzech opcji strategicznych PGE po roku 2020. Podjęcie finalnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji w złoże Złoczew możliwe będzie po wypełnieniu warunków przewidzianych w „Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, przyjętego przez Radę Ministrów w 2018 roku. 

Jak informuje spółka, do tych warunków należą przede wszystkim: podjęcie decyzji dotyczącej roli węgla brunatnego w krajowym miksie energetycznym w perspektywie długoterminowej (na poziomie Polityki energetycznej Polski); wypracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających przewidywalność ekonomiczną nowych projektów złożowych (rozwiązania te muszą być zaakceptowane przez UE); a także zapewnienia finansowania dla przedsięwzięcia. 

Ważna analiza ekonomiczna

– Poza wymienionymi wcześniej kwestiami regulacyjnymi, które będą miały krytyczne znaczenie w kontekście finalnej decyzji inwestycyjnej o zagospodarowaniu złoża Złoczew, warto podkreślić, że decyzja ta nie będzie podejmowana w oderwaniu od wyników analizy ekonomicznej przedsięwzięcia na poziomie całego kompleksu energetycznego (kopalnia, modernizacja wybranych bloków Elektrowni Bełchatów oraz zapewnienie transportu węgla ze Złoczewa do Bełchatowa) – podaje zarząd spółki. 

Jak podkreśla PGE, aby inwestycja była realizowana IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) musi być wyższy od średniego ważonego kosztu kapitału Grupy Kapitałowej PGE. Tylko w takiej sytuacji inwestycja tworzy wartość dodaną dla akcjonariuszy oraz ma szansę na zbudowanie finansowania. 

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających przewidywalność ekonomiczną nowych projektów złożowych (rozwiązania te muszą być zaakceptowane przez UE) i zapewnienia finansowania dla przedsięwzięć to warunki, które zostały zapisane w „Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, przyjętego przez Radę Ministrów w 2018 roku. 

Jak dodaje PGE, wszelkie rozstrzygnięcia w tej kwestii uzależnione będą od przyszłej polityki klimatycznej UE, założeń polityki energetycznej Polski oraz tego, czy wypracowany zostanie mechanizm zapewniający wykonalność ekonomiczną przedsięwzięcia (kluczowy dla podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i pozyskania finansowania). 

Gubin: Koncesja nie równa inwestycji

W przypadku złoża „Gubin”, poza niekorzystnym otoczeniem regulacyjnym i rynkowym, dodatkowym źródłem ryzyka jest transgraniczny charakter potencjalnego przedsięwzięcia, implikujący m.in. dużą złożoność procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

– Mając jednak na uwadze, że projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku jest nadal procedowany, a w efekcie m.in. długoterminowa rola węgla brunatnego w miksie energetycznym Polski nie jest jednoznacznie określona, PGE kontynuuje prace związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Gubin”. Zgodnie z aktualnym harmonogramem uzyskanie koncesji planowane jest pod koniec 2020 roku – wyjaśnia spółka w informacji. 

Niemniej, ewentualne uzyskanie koncesji nie będzie jednoznaczne z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. Podobnie jak w przypadku złoża Złoczew, podjęcie finalnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji w kompleks górniczo-energetyczny Gubin możliwe byłoby dopiero po wypełnieniu warunków przewidzianych w „Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, przyjętego przez Radę Ministrów w 2018 roku.

źródło: gornictwo.wnp.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz