Strona domowa Powiat Roboty drogowe w Kurówku Prądzewskim

Roboty drogowe w Kurówku Prądzewskim

by admin
222 wejść

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie informuje, że na odcinku drogi powiatowej nr 2311E od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8 trwają roboty. Droga jest zamknięta.

Zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku około 170 m, wykonanie poszerzeń nawierzchni jezdni, wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni jezdni (warstwa wyrównawcza i ścieralna), wykonanie poboczy i zjazdów, wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi, przebudowa przepustów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

źródło: M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds. Promocji Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz

X