30 tysięcy złotych na granty od Starostwa.

Autor

30 tysięcy złotych rozdysponował Zarząd Powiatu na realizację dodatkowych, ponadstandardowych działań w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Pieniądze na dodatkowe zajęcia trafią do trzech powiatowych placówek. Najwięcej otrzymały działania z zakresu szkolnictwa zawodowego.

Granty są częścią skierowanej na rozwój oświaty polityki władz powiatu bełchatowskiego, przyznaje się je corocznie w celu realizowania przez nauczycieli działań ponadstandardowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Powiatowe placówki oświatowe prowadzone przez powiat złożyły łącznie 10 wniosków o granty, na łączną kwotę ponad 66 tysięcy złotych. Komisja przyjęła do realizacji 10 projektów za kwotę 30 tysięcy złotych.

Powiatowe granty oświatowe przeznaczone na realizację w 2019 roku ponadstandardowych działań w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie – 6.000 zł

1) „Carving dla początkujących” sekrety dekoracji z warzyw i owoców – 2.500 zł

2) ” Kurs barmański bezalkoholowy” z profesjonalną obsługą klienta i kasy fiskalnej – 3.500 zł

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – 17.000 zł

1) Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Zdobycie uprawnień do prowadzenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 10.000 zł

2) Przygotowanie uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum mechanicznego do egzaminu państwowego ze spawania 7.000 zł

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7.000 zł

1) ” Hipoterapia” zajęcia terapeutyczne dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną – 2.500 zł

2) ” Leczymy Lasem” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – 2.000 zł

3) ” Zwierzęta to nie przedmioty” – zabawy i ćwiczenia z udziałem psa terapeuty. Zajęcia prowadzone przy udziale instruktorów i wolontariuszy Łódzkiej fundacji ” AMA CAMEN” – 2.500 zł

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny

Więcej z tego działu

Hot News