Home Wiadomości Tym razem zima nie zaskoczy drogowców.

Tym razem zima nie zaskoczy drogowców.

by admin
416 wejść

Choć zima dopiero delikatnie przypomina o sobie znać, to drogowcy z Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie są już na jej ewentualne ataki od dawna dobrze przygotowani. Na placach w obwodach drogowych w Szczercowie i Kalisku zabezpieczono do zimowego utrzymania dróg 200 ton soli i 500 ton piasku, oraz 890 ton mieszanki piasku i soli drogowej.

– Do odśnieżania dróg posiadamy dwie pługopiaskarki, ciągniki z osprzętem i koparko – ładowarki – wymienia Jerzy Michalak, p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. – Jesteśmy przygotowani na opady śniegu, jednak kierowcy powinni brać pod uwagę, że jeżeli powiat ma 350 kilometrów dróg, to do odśnieżenia jest 700 kilometrów, bowiem każdą drogą pługopiaskarka musi przejechać w obie strony, czyli to tak jakby trzeba było odśnieżyć w linii prostej drogę od Ustrzyk Dolnych do Świnoujścia. Dyżur pełnimy całodobowo, dlatego sprzęt na drogi kierowany jest natychmiast w razie wystąpienia opadów śniegu czy gołoledzi.

PZD zakupił niedawno nową posypywarkę, która zastąpi wysłużony sprzęt. Planem zimowego utrzymania dróg na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie objęto ogółem 264,2 km dróg zamiejskich, 30,32 km dróg miejskich oraz 60 km dróg powiatowych zamiejskich utrzymywanych przez inne jednostki.

Na wypadek obfitych opadów śniegu lub braku możliwości utrzymania założonych standardów planuje się interwencyjne użycie sprzętu takiego jak : ładowarki, równiarki, pługopiaskarki, doraźnie wynajmowane od zewnętrznych podmiotów gospodarczych.

W normalnych warunkach zimowych PZD stara się utrzymywać wszystkie drogi w znacznie podwyższonym standardzie w stosunku do założeń przyjętych przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej dla dróg poszczególnych klas kategorii powiatowej. Jednak w sytuacji jeżeli warunki zimowe są znacznie gorsze od średnich, usuwanie ich skutków prowadzone jest racjonalnie, na bieżąco, ale do wysokości przeznaczonych na ten cel środków i zapasów.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w danym momencie odpowiada dyżurny – koordynator pracy sprzętu. W warunkach wymagających zimowego utrzymania dróg sprzęt pracuje w systemie ciągłym dwuzmianowym.

Na mocy zawartych umów i porozumień drogi na terenie miasta Bełchatowa utrzymuje wydział inżynierii miasta, natomiast odśnieżaniem dróg powiatowych będących ulicami powiatowymi w Zelowie i w Ruścu zajmuje się firma zewnętrzna.

Należy wspomnieć także o pomocy w zakresie utrzymania w zimie niektórych odcinków dróg powiatowych ze strony gminy Kleszczów, Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Elektrowni „Bełchatów”.

Stan dróg powiatowych jest na bieżąco monitorowany przez pracowników PZD, którzy patrolują każdy z odcinków. Dodatkowo zamontowane w zaangażowanych w akcję zima samochodach nadajniki GPS, pozwalają na bieżąco śledzić aktualną pozycję maszyn, sprawnie koordynować akcję zimową i tworzyć statystyki w zakresie analizowania efektywności działań. Na stronie internetowej PZD w zakładce Akcja Zima, podane są również funkcjonujące całodobowo numery stacjonarne i komórkowe do dyspozytora akcji.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz