Home Powiat DPS w Zabłotach będzie miało nowe auto.

DPS w Zabłotach będzie miało nowe auto.

by admin
228 wejść

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach zyska nowy pojazd do transportu swoich podopiecznych. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 84 tys zł. Umowę z PFRON podpisał wicestarosta Jacek Bakalarczyk i członek zarządu Marek Jasiński.

Celem projektu pod nazwą „Likwidacja bariery transportowej- zakup pojazdu dla DPS Zabłoty” jest zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd jest niezbędny w placówce do zabezpieczenia ciągłości usług opiekuńczo-bytowych i zdrowotnych dla 80 niepełnosprawnych pensjonariuszy placówki. W związku z tym, że placówka usytuowana jest na terenie wiejskim tego typu pojazd jest jedynym środkiem komunikacji służącym do przemieszczania się jej mieszkańców celem zabezpieczenia przede wszystkim ich potrzeb zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, a także usługi medyczne w tym specjalistyczne. Pensjonariusze w ramach POZ są systematycznie konsultowani przez lekarzy: internistę i psychiatrę. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi są też konsultowani w poradniach specjalistycznych oraz dowożeni na zabiegi specjalistyczne co związane jest z częstym pokonywaniem znacznych odległości.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zakup samochodu wpłynie na obniżenie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych, co umożliwi efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność DPS Zabłoty.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz